Woonzorgcentrum

Kort verblijf

De 8 ‘tijdelijke’ woongelegenheden zijn volledig in het woonzorgcentrum geïntegreerd. De meeste kamers voor kort verblijf worden voorbehouden binnen de leefgroep Brabo. Toch kunnen ook dementerende ouderen of lichamelijk zwaar zorgbehoevende ouderen in respectievelijk Antigoon en Conscience terecht.

De gasten van het centrum voor kort verblijf verblijven in dezelfde infrastructuur en maken gebruik van dezelfde dienstverlening en hulpmiddelen dan de bewoners van het woon- en zorgcentrum en dit aan dezelfde dagprijs.

Enige verschil is dat het gaat om ouderen die nog thuis wonen maar die tijdelijk, om welke reden ook, nood hebben aan wonen en zorg.

Deze zorgvorm maakt dat ouderen langer in hun eigen vertrouwde milieu kunnen blijven wonen en geholpen worden door thuis- en mantelzorgers. Af en toe een adempauze inlassen en veranderen van omgeving kan hiertoe bijdragen.

Heeft u vragen of interesse in een kort verblijf?

Neem dan contact op met ons zorgloket. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 03/270.91.27 of vul onderstaand contactformulier in.

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design