De Vriendenkring

Algemene informatie

De Vriendenkring van De Mick is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft De Mick zorgcentrum zowel financieel als moreel te steunen bij de realisatie van hun sociale doelstelling.

Hoewel het woonzorgcentrum en De Vrije Vlinder door de overheid worden gesubsidieerd, wordt lang niet alles vergoed. Vele noodzakelijke extra’s moeten betaald worden met eigen middelen of via supplementen door bewoners en gebruikers. Als sociale instelling gaan wij ervan uit dat iedereen, arm of rijk, recht heeft op even goede zorgen en willen we een gezondheidszorg in twee snelheden vermijden.

Dus om de dagprijs in het woonzorgcentrum zo laag mogelijk te houden, onnodige extra kosten in De Vrije Vlinder te vermijden, maar tegelijkertijd een moderne, aangepaste infrastructuur met individuele zorg op maat te garanderen, organiseert de Vriendenkring tal van activiteiten om zo de nodige fondsen in te zamelen.

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design