Woon- en Zorgcentrum

Afdeling Antigoon

De leefgroep voor dementerende bewoners

Dementie is een cognitieve stoornis die leidt tot geheugenachteruitgang, taalstoornis, problemen met doelgericht handelen en het herkennen van vertrouwde dingen. Beetje bij beetje verliest de persoon greep op de dagdagelijkse situaties en komt hij in een negatieve gevoelsspiraal.

Het samenleven met een persoon die een dementeringsproces doormaakt, is zeer zenuwslopend en resulteert vaak in misverstanden en ontgoochelingen. De specifieke en aangepaste aanpak maakt thuisblijven vaak onmogelijk en dan is een opname in een woon-en zorgcentrum onvermijdelijk.

Aangepaste infrastructuur

Dementerende bewoners zijn vaak gedesoriënteerd in tijd en ruimte, waardoor ze extra nood hebben aan een veilige structuur. Onze afgesloten leefgroep Antigoon is opgebouwd uit een grote wandelgang van waaruit 3 gangen met telkens 20 individuele kamers vertrekken. De ruime wandelgang doet dienst als straat en geeft de bewoners de mogelijkheid om vrij te wandelen en te bewegen zonder te verdwalen. Ze worden hierbij geholpen door icoontjes, tekeningen, symbolen en kleuren die voor hen goed herkenbaar zijn. De straat is eveneens voorzien van enkele rustplaatsen met zicht op het groen van de afgesloten binnentuinen. Deze architectuur maakt vrijheidsbeperkende maatregelen overbodig en biedt kalmte, rust en geborgenheid aan de dementerenden.

Deskundig team

Naast de aangepaste infrastructuur kunnen de bewoners in verschillende stadia van dementie ook rekenen op een zorgvuldige en deskundige begeleiding van het hele zorgteam. Elke medewerker is speciaal opgeleid om met de verschillende stadia van dementie om te gaan.
Onze benadering voor personen met beginnende dementie is het stimuleren van de nog aanwezige mogelijkheden van de persoon, zo bieden onze medewerkers enkel hulp bij de handelingen die de bewoner niet meer zelfstandig kan uitvoeren.
In een verder gevorderd stadium van dementie neemt het contact met de omgeving verder af en trekt de demente zich terug in zijn herinneringen, terwijl zijn beleving wordt bepaald door zijn gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Onze hulpverlening probeert zich zo veel mogelijk in te leven in deze belevingswereld en bevestigen de gedachten en gevoelens waardoor een gevoel van vertrouwen en veiligheid wordt gecreëerd.
Eens communicatie met taal onmogelijk wordt, proberen we via non-verbale communicatie in contact te komen met de zorgvrager.


Afdeling Brabo

De leefgroep voor semi-valide bewoners

Vaak zien ouderen, die voor bepaalde zaken op verzorging zijn aangewezen, het woon- en zorgcentrum als eindstation, dat best pas bereikt wordt wanneer het écht niet meer anders kan.  Het woon- en zorgcentrum wordt geassocieerd met het opgeven van individuele vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en privacy.  In Brabo trachten we aan te tonen dat die vrees onterecht en onnodig is.

Individuele noden

De algemene aanpak is immers volledig afgestemd op de wensen en behoeften van mensen op leeftijd waarbij de beperkingen in acht worden genomen maar zeker niet benadrukt en waar alles gericht is op het verhogen van de levenskwaliteit. Deze ‘zorg op maat’, geboden in alle disciplines, maakt de afhankelijkheidspositie van de bewoner draaglijk. Via de bewonersraad wordt inspraak verzekerd.

Samen ‘be’leven

Voor eenzaamheid is geen plaats en er wordt plaats gemaakt voor contacten met leeftijdsgenoten zonder echter van de buitenwereld te worden afgesloten.

De animatoren bieden een brede waaier activiteiten aan:  de krant voorlezen, lotto spelen, handwerken, film kijken, bloemschikken, zitdansen, muziek beluisteren, knutselen, regelmatig bijwonen van een shownamiddag in onze cafetaria.  Er wordt er ook volop ingezet op sport. Zo neemt het sportteam van De Mick deel aan de netbalcompetitie die in samenwerking met verschillende andere Woon-en zorgcentra wordt georganiseerd. Naast de groepsactiviteiten worden er ook op vrije basis individuele activiteiten op touw gezet.  De bewoners zijn uiteraard vrij al dan niet aan deze activiteiten deel te nemen.  


Afdeling Conscience

De leefgroep voor bewoners met lichamelijke beperkingen na een niet-aangeboren hersenletsel

Deze leefgroep huisvest bewoners die getroffen werden door een hersenbloeding, na een coma of die lijden aan multiple sclerose. De lichamelijke zorgafhankelijkheid is zo groot dat thuis wonen helaas niet meer mogelijk is. Onze deuren staan open om deze bewoners met de beste zorgen te omarmen. De infrastructuur is volledig aangepast en voorzien van de nodige hulpmiddelen. In het bijzonder zijn 5 woongelegenheden erkend binnen het zorgtraject van comapatiënten en 5 binnen de MS/ALS conventie.

Zorg op maat

Het multi-disciplinaire team streeft ernaar om de bewoners te stimuleren om hun bestaande mobiliteit te behouden en zo veel mogelijk het zelfstandig functioneren te ondersteunen, waarbij de nodige hulpmiddelen worden aangereikt. Bij de bewoners die totaal afhankelijk zijn voor alledaagse handelingen streeft men naar maximale comfortzorg, volgens het PDL-concept (Passiviteit Dagelijks Leven). Door het uitwerken van zorg-op-maat met inbreng van meerdere disciplines wordt een klimaat gecreëerd waar bewoners zich thuis voelen om zo de afhankelijkheid draaglijker te maken.

Activiteit op maat

Ook voor deze bewoners werken onze animatoren een gevarieerd programma aan activiteiten uit. Hier trachten zij de bewoners te leren leven en genieten, zelfs met de lichamelijke beperkingen.

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design