De Buurderij

(Her)beleven op de Mickhoeve! De creatie van een nostalgisch rustpunt

De Mick zorgcentrum richt een nostalgisch rust- en belevingspunt in aan de historische Mickhoeve in samenwerking met Erfgoed Voorkempen en Regionaal Landschap de Voorkempen. De groene ruimte rond de hoeve wordt verder uitgebouwd tot een plek waar mensen met een beperking, ouderen, gezinnen en lokale bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Natuur- en erfgoedbeleving staan centraal en doen dienst als verbindende factoren. Voor de herinrichting kunnen we beroep doen op financiële steun uit het Europees coronaherstelfonds. Met een eenmalige oproep voor extra plattelandsprojecten wil Europa inspelen op de voor- en nadelen van de coronacrisis, om lokale besturen, ondernemers, verenigingen, middenveldorganisaties te ondersteunen in de uitbouw van een post-corona-platteland.

Concreet willen we de beeldkwaliteit van de buitenomgeving van de historische site verhogen en de publieke toegankelijkheid van deze buitenomgeving voor zowel valide als mindervalide passanten, bewoners en bezoekers garanderen. Aan de hand van deze doelstellingen willen we actief inzetten op het beantwoorden van de nood aan sociale verbinding tussen zorgbehoevende mensen en onze lokale gemeenschap én vice versa en willen we als zorginstelling actief en bewust bijdragen aan duurzaam erfgoed- en natuurbeheer.

Wat gaan we concreet doen op de Mickhoeve?
Eerst en vooral gaan we aan de slag met de heraanleg van de buitenruimte van de Mickhoeve. We leggen een semi-waterdoorlatend wandel- en rolstoelpad aan dat rond de reeds aangelegde boomgaard loopt. Zo ontstaat een belevingsboomgaard aangepast aan de praktische noden van onze rolstoelgebruikers. We plaatsen een semipermanente stretchtent voor workshops en leggen een historische boerentuin aan die toegankelijk en werkbaar is voor rolstoelgebruikers. De focus ligt op oude boerderijplanten, houtkanten, struiken en bessenstruiken. De site rond de Mickhoeve zal permanent toegankelijk zijn voor bewoners, bezoekers en passanten.

Vervolgens organiseren we samen met Erfgoed Voorkempen en Regionaal Landschap de Voorkempen workshops voor bewoners, lokale scholen en bezoekers. We gaan aan de slag met herinneringskoffers, oude kinderspelen, oude volksverhalen en oude fruitsoorten. We werken daarenboven intensief samen met vzw Mee op Stap om de Mickhoeve actief in hun wandelactiviteiten op te nemen.

Zo wordt de site van de Mickhoeve omgetoverd tot een sociaal inclusief rust- en ontmoetingspunt met oog voor het landschap en haar geschiedenis!

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design