Over Ons

Geschiedenis

1922

Geconfronteerd met vele gevallen van longtuberculose bij de havenarbeiders werd in 1922 in de schoot van de Belgische Transportarbeiders Bond de VZW Heropbeuring opgericht. Deze vzw verwierf van het OCMW-Antwerpen een groot terrein in de bosrijke omgeving van Brasschaat rond de Mickse hoeve.

1927

In 1927 werd hierop een eerste residentiële voorziening gebouwd voor de behandeling van patiënten met longtuberculose.

TBC was immers een ziekte die gepaard ging met een algemene verzwakte gezondheidstoestand en het was dan ook vooral de arbeidersklasse die getroffen werd door deze ziekte.

1934

Dit sanatorium was een unicum in Vlaanderen. De aanvragen om te komen “kuren” in De Mick overtreffen vrij snel de beschikbare bedden zodat reeds in 1934 een verdieping op de bestaande gelijkvloers werd gebouwd zodat de vergrote instelling plaats bood voor 54 patiënten.

1953

Op het einde van WO II werd de instelling volledig door bombardementen vernietigd, en onder impuls van een dynamische beheerraad werd direct met de plannen voor de wederopbouw gestart. In 1953 werd de heropgebouwde instelling in gebruik genomen. Het prachtige gebouw, in de vorm van een T, met wijde vleugels en brede terrassen, drie verdiepen hoog is een mooi voorbeeld van de bouwstijl van die periode.

1987

Vermits longtuberculose door de vooruitgang van de geneeskunde en algemene verbetering van de leef- en werkomstandigheden stilaan verdween besliste de overheid in 1987 alle sanatoria te sluiten.

2006

Sindsdien onderging De Mick herhaaldelijke reconversies en wijzigingen. Teneinde te kunnen beantwoorden aan de hedendaagse kwaliteitseisen werd de instelling volledig gerenoveerd van 1995 tot 2005. Tevens werd in die periode een modern Woon- en Zorgcentrum gebouwd dat verbonden is met het ziekenhuis door een centrale gang.

2008

In 2008 werd dan ook nog een gehandicaptenvoorziening, voor personen met een motorische handicap tengevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, in gebruik genomen. Deze voorziening die kadert in de programmatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kreeg als naam “De Vrije Vlinder”.

2010

Was een bedrijvig jaar binnen De Mick

· De overname van 22 bedden vanuit het Joods Geriatrisch Centrum.
· In het Woon-en Zorgcentrum krijgt Conscience een eigen nieuwe vleugel.
· In het revalidatieziekenhuis is er de opstart van de aparte palliatieve eenheid “ De Lotus”, met 6 bedden waar ongeneeslijke patiënten in de terminale fase van hun leven met de beste zorgen omringd worden.

2011

De Vlinder huist nu ook in Berchem, waar 31 bedden van het RVT Sint-Maria worden overgeheveld naar De Mick waarvan 9 direct verhuisd zijn naar De Vrije Vlinder Brasschaat.

2015

Het revalidatieziekenhuis ressorteert voortaan onder AZ Klina en krijgt de naam Campus De Mick.

2016

De Vrije Vlinder Brasschaat wordt uitgebreid met 4 nieuwe kamers

2018

De Mick heeft nood aan een eigen identiteit en komt naar buiten met een nieuw beeld en 2 slogans “Hart en hoofd in balans” en “Samen met volle goesting”

2019

Heropbeuring vzw kan nipt een fusie afwenden dankzij een strak herstelplan dat de werking zal bepalen gedurende de komende 3 jaar

2020

Corona heeft een grote impact op bewoners en personeel

2021

Eind december wordt De Vrije Vlinder Berchem overgedragen aan het Zorgbedrijf Antwerpen

2022

Heropbeuring vzw bestaat 100 jaar en dat mag gevierd worden
We zetten ons steviger in de markt met een naamswijziging naar De Mick zorgcentrum en een nieuw beeld.

2023

Opstart van De Buurderij
een ontmoetingsplek met groen- en dierenzorgwerking als zinvolle dagbesteding

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design