Ga naar een overzicht van de diensten van het Gespecialiseerd ziekenhuis. Ga naar een overzicht van de diensten van het Woon- en Zorgcentrum - Kort verblijf. Deze link geeft je meer info over de historiek, het beleid en openstaande vacatures. Ga naar een overzicht van de diensten van De Vrije Vlinder - Tehuis voor gehandicapten. Ga naar een overzicht van de activiteiten, afdelingen, kortom de ledenpagina van De Mick. Ga terug naar een overzicht van de afdelingen.

Heropbeuring vzw De Mick

Papestraat 30 - 2930 Brasschaat

Te.: 03 217 10 11

info@demick.be

Designed by Weblabo.be

Disclaimer

© vzw  De Mick 2010