De Vrije Vlinder

Zorg aanbod

Vast verblijf

De zorgvraag bij personen met een NAH kan dermate hoog zijn, dat permanente hulp –en dienstverlening op fysisch, sociaal en/of levensbeschouwelijk vlak, noodzakelijk is geworden. De Vrije Vlinder biedt woonondersteuning in een aangepaste omgeving en met een team van professionele medewerkers met uiteenlopende kwalificaties en competenties.

Het verpleegkundig team werkt samen met de huisarts en volgt vooropgestelde zorgplan nauw op. Het begeleidend team staat voor de dagelijkse verzorging met bijzondere aandacht voor de persoonlijke hygiëne van onze bewoners en dit 24/24.
Ons team van ergotherapeuten zorgt voor aangepaste therapeutische ondersteuning op fysiek vlak van onze bewoners. Een psycholoog zorgt voor psychologische en emotionele ondersteuning terwijl de sociale dienst helpt bij administratieve en financiële vraagstukken.
Wij staan open voor en werken nauw samen met thuisverpleging, kiné, logo en andere zorgprofessionals.
Het vast verblijf is toegankelijk via PersoonsVolgende Financiering (PVF). Als de gebruiker zijn voucher bij ons inzet, krijgt hij een vast pakket aan zorg –en dienstverlening. Dit wordt helemaal op maat gemaakt door middel van een individueel woon- en leefplan, dat samen met de gebruiker en/of zijn vertrouwenspersoon wordt opgemaakt.

Voor meer informatie rond het vast verblijf, staat onze sociale dienst van De Vrije Vlinder Brasschaat of Berchem steeds ter beschikking.


Kort verblijf

Zowel in Brasschaat als Berchem, bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van kort verblijf. Het kort verblijf is er om thuiswonende gebruikers een tijdelijke opvang te bieden. Verblijf is mogelijk voor korte, vooraf bepaalde periodes, het hele jaar door. Ook in weekends, feestdagen en vakantieperiodes!

Zo wordt de draagkracht van de thuiszorgers ondersteund en kan er tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een stand van zaken op te maken van de situatie van de gebruiker en eventuele behandelingsplannen te evalueren en bij te sturen. De socio-psychologische dienstverlening kan in die periode de gebruiker en de thuisomgeving bijstaan bij het actualiseren van administratieve dossiers en psychologische en/of emotionele ondersteuning bieden. In Brasschaat zijn er twee kamers voorzien, in Berchem is er één kamer voorzien. Het kort verblijf is toegankelijk via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of via PersoonsVolgende Financiering (PVF).

De inzet van het volledige pakket aan RTH punten is goed (voor 61 nachten kort verblijf) voor 36 dagen woonondersteuning. Kort verblijf via PVF is afhankelijk van het beschikbare budget(categorie). Voor meer informatie of reservaties staat onze sociale dienst van De Vrije Vlinder Brasschaat of Berchem steeds ter beschikking.


Psycho-sociale ondersteuning

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) kan er psycho-sociale begeleiding geboden worden aan personen met een (vermoeden van) handicap ingevolge een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of diens netwerk.

Hiervoor hebben wij een klinisch psycholoog in dienst, die reeds jarenlange ervaring heeft met deze gebruikers. De psychologische begeleiding richt zich op vragen rond emotionele verwerking van een handicap of een beperking, verwerking van lichamelijke achteruitgang, hoe omgaan met de omgeving (gezin, werk, maatschappij) … . Samen met de cliënt en/of diens netwerk wordt op zoek gegaan naar een antwoord op de ondersteuningsvraag die zich stelt.
De begeleiding kan zowel ambulant (de cliënt komt naar de hulpverlener, De Vrije Vlinder) als mobiel (de hulpverlener komt naar de cliënt thuis) gebeuren. Een begeleiding kost 5,07 euro (indexeerbaar), duurt 1 à 2u en dit kan 51 keer ambulant of 36 keer mobiel begeleidingen per kalenderjaar, als alle RTH-punten hier op worden ingezet. De werkregio betreft arrondissement Antwerpen: van het noorden (Brasschaat, Schilde, Schoten, Brecht …) tot het zuiden van Antwerpen (Edegem, Berchem, Borgerhout, Mortsel, Wilrijk …).

Voor meer informatie of het plannen van een gesprek kan er rechtstreeks contact genomen worden met onze psycholoog.


Samenwerking met Openluchtopvoeding vzw

Vanaf september 2017 bundelen De Vrije Vlinder en Openluchtopvoeding vzw (OLO) de krachten via het aanmeldingsteam. De Vrije Vlinder heeft heel wat deskundige hulpverleners die aan verschillende zorgvragen kunnen tegemoet komen, maar zelfs indien de zorgvraag buiten ons zorgaanbod valt, laten we je niet in de kou staan.

Met het aanmeldingsteam wordt je zorgvraag zorgvuldig bekeken, zodat de weg naar de juiste mensen en diensten binnen en/of buiten onze organisaties, duidelijk wordt. Via een centraal aanmeldnummer kom je terecht bij medewerkers die je te woord staan en alle nodige informatie verzamelen. Na bespreken van jouw dossier in de eerstvolgende teamvergadering, komen wij zo snel mogelijk bij je terug met antwoorden. We bespreken jouw zorgvraag, ons advies en mogelijke administratieve stappen. Bovendien houden wij je op de hoogte van wanneer we de juiste hulp kunnen opstarten, mocht dat niet meteen kunnen. Indien gewenst, kunnen we jou in tussentijd andere -tijdelijke- hulpmogelijkheden aanbieden, om de wachttijd te overbruggen.  Als we je binnen onze organisatie niet kunnen helpen, laten we dit zo snel mogelijk weten. We proberen dan zo goed mogelijk door te verwijzen naar een andere organisatie.

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design