De Vrije Vlinder

Zorg aanbod

Woonondersteuning via Persoonsvolgende Financiering (PVF): Bij deze woonondersteuning onder de vorm van een vast verblijf worden gebruikers omringd met permanente hulp- en dienstverlening op fysisch, sociaal als levensbeschouwelijk vlak door een team van professionele medewerkers met uiteenlopende kwalificaties en competenties.

Het verpleegkundig team werkt nauw samen met huisarts en volgt uw zorgplan op. Het begeleidend team staat voor de dagelijkse verzorging van onze medewerkers 24/24. We hechten bijzonder belang aan de persoonlijke hygiëne en verzorging van onze bewoners. Ons team van ergotherapeuten zorgt voor aangepaste therapeutische ondersteuning op fysiek vlak van onze bewoners. Een psychologe zorgt voor psychologische en emotionele ondersteuning. Onze sociale dienst helpt u met administratieve en financiële vraagstukken. Wij staan open en werken nauw samen met thuisverpleging, kiné, logo en andere zorgprofessionals.


Woonondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): Gebruikers van het kortverblijf genieten dezelfde ondersteuning dan deze in vast verblijf, maar voor een korte periode. Zo wordt de draagkracht van de thuiszorgers ondersteund en kan er tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een stand van zaken op te maken van de situatie van de gebruiker en eventuele behandelingsplannen te evalueren en bij te sturen. De socio-psychologische dienstverlening kan in die periode de gebruiker en de thuisomgeving bijstaan bij het het actualiseren van administratieve dossiers en psychologische en/of emotionele ondersteuning bieden.


Psychosociale ondersteuning via RTH: Binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van De Vrije Vlinder wordt psychosociale begeleiding geboden door een klinisch psychologe aan cliënten met handicap of vermoeden van een handicap door een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze psychologische begeleiding kan zowel ambulant (de cliënt komt naar de hulpverlener, De Vrije Vlinder) als mobiel (de hulpverlener komt naar de cliënt thuis) gebeuren. Samen met de cliënt en diens netwerk wordt op zoek gegaan naar een antwoord op de ondersteuningsvraag die zich stelt. Deze begeleiding richt zich o.a. op vragen rond emotionele verwerking van een handicap of een beperking, verwerking van lichamelijke achteruitgang, hoe omgaan met de omgeving (gezin, werk, maatschappij, …)


Vrije plaatsen?

Elke ondersteuningsvraag wordt individueel behandeld. Waar wij niet onmiddellijk een permanente woonondersteuning kunnen aanbieden, zal onze sociale dienst samen met u naar een geschikte oplossing zoeken. Ons kortverblijf biedt veelal mogelijkheid om op de wensen van de gebruikers in te spelen. Psychologische ondersteuning via RTH kan op korte termijn gerealiseerd worden.

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design