De Vrije Vlinder

Over De Vrije Vlinder

De Vrije Vlinder, met campussen in Berchem en Brasschaat, biedt een thuis aan volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel. Tot Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) behoren, gevolgen van herseninfarct of hersenbloeding, hersentrauma door ongeval, neurologische aandoeningen zoals Multiple Sclerose (MS), ziekte van Parkinson…

We staan in voor een permanente begeleiding en ondersteuning van verschillende domeinen van het dagelijks leven. Het aanbod staat open voor mensen met een complexe medische problematiek of hoge nood aan verzorging ten gevolge van een niet aangeboren hersenletsel. Het aanbod staat niet open voor mensen met ernstige, bijkomende psychische en/of gedragsproblematiek.

De Vrije Vlinder is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als vergunde zorgaanbieder.

In Brasschaat beschikken we over 40 woongelegenheden, waaronder 2 plaatsen voor kortverblijf. Woongelegenheden voor een woon- en leefsituatie op maat van de individuele zorgvraag in een volledig aangepaste infrastructuur. We begeleiden en ondersteunen de gebruikers bij een zinvolle dagbesteding, invulling van vrije tijd en bij de uitbouw of het onderhouden van sociale relaties. We helpen de gebruikers om hun zelfredzaamheid en/of zelfstandigheid te vergroten of minstens te behouden. Gebruikers van het kortverblijf bieden we precies hetzelfde maar voor korte vooraf bepaalde periodes, het hele jaar door, ook in weekends, feestdagen en vakantieperiodes.

In Berchem ligt de voorziening ingebed in het RVT Sint-Maria. Hier is er plaats voor 20 gebruikers en wordt er met evenveel enthousiasme gewerkt om de gebruikers met de nodige zorg op maat te omringen. Ook in Berchem bieden we de mogelijkheid tot kortverblijf.

Het kortverblijf dient om nog thuiswonende gebruikers een tijdelijke opvang te bieden. Dit kan om verschillende redenen: tijdelijke ontlasting van de mantel- en/of thuiszorg, verbouwingen aan de woning, tijdelijke onbeschikbaarheid van de dagbesteding.


Waar voor je voucher

Elke gebruiker krijgt een volledig aan zijn zorgbehoeften aangepaste woonomgeving aangeboden. In zijn eigen kamer krijgt hij de nodige privacy en de mogelijkheid om in alle vrijheid zijn eigen leefomgeving te creëren en in familiale sfeer te vertoeven. In de gemeenschappelijke ruimtes is er plaats om medegebruikers te ontmoeten en bezoekers te ontvangen.

Begeleiding bij de maaltijden die dagelijks vers bereid worden in de grootkeuken van De Mick

Permanente hulp -en dienstverlening op zowel fysisch, psychisch, sociaal als levenbeschouwelijk vlak door onze professionele begeleiders

In huis hulp door externe professionele artsen, kinesitherapeuten of logopedisten

Opmaak van een individueel woon- en leefplan samen met de gebruiker en/of vertrouwenspersoon


Aangepaste dagbesteding

Het ergotherapeutisch team zorgt voor een aangepaste dagbesteding, zowel binnen als buiten huis. Het hoofddoel van de georganiseerde activiteiten is het vergroten of behoud van de zelfstandigheid van de gebruiker. Ze bekijken hoe individuele hulpmiddelen het best worden ingezet om zelfstandige uitoefening van alledaagse functies te bevorderen. Bij het invullen van de dagbesteding wordt ook steeds uitgegaan van de voorkeuren en suggesties van de gebruikers. Het spreekt voor zich dat zij vrij kunnen kiezen aan welke activiteiten ze wensen deel te nemen.

Bekijk ons zorg aanbod

Financieringssysteem

Voor permanent verblijf in de voorziening dien je te beschikken over een persoonsvolgend budget. Wij vragen onze gebruikers hun volledige voucher in te zetten. Dit om 24/24 een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te kunnen bieden.

Het verblijf in kortverblijf kan gefinancierd worden binnen het kader van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Nog geen persoonsvolgend budget of andere vragen rond de financiering van uw verblijf? Onze sociale dienst zet u op weg of verwijst door naar de juiste instanties.

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design