De Vrije Vlinder

Over De Vrije Vlinder

De Vrije Vlinder, met een campus in Brasschaat en Berchem, profileert zich sedert 2008 als erkende zorgaanbieder voor personen met een handicap, ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel.

Onze voorziening te Brasschaat, vlakbij de snelweg maar toch volledig door groen omringd, heeft 40 woongelegenheden. Hiervan zijn er 38 voorzien voor mensen die permanente ondersteuning en verblijf nodig hebben. De andere 2 zijn ter beschikking voor mensen die baat hebben bij een kortdurende ondersteuning en verblijf.

In Berchem, vlakbij het levendige centrum van Antwerpen, ligt onze voorziening ingebed in het RVT Sint Maria, waar we over een volledige gang met 20 woongelegenheden beschikken, waarvan 19 voor vast verblijf zijn en 1 voor een kort verblijf.

Voor zowel kort verblijf als vast verblijf bieden wij zorg en ondersteuning in het dagelijks leven en dat in een volledig aangepaste woongelegenheid en in dagelijkse aanwezigheid van verschillende professionelen. We bieden een oplossing voor complexe zorgvragen en creëren een aangenaam woonklimaat.


Vast verblijf

De zorgvraag bij personen met een NAH kan dermate hoog zijn, dat permanente hulp –en dienstverlening op fysisch, sociaal en/of levensbeschouwelijk vlak, noodzakelijk is geworden. De Vrije Vlinder biedt woonondersteuning in een aangepaste omgeving en met een team van professionele medewerkers met uiteenlopende kwalificaties en competenties.

Het verpleegkundig team werkt samen met de huisarts en volgt vooropgestelde zorgplan nauw op. Het begeleidend team staat voor de dagelijkse verzorging met bijzondere aandacht voor de persoonlijke hygiëne van onze bewoners en dit 24/24.
Ons team van ergotherapeuten zorgt voor aangepaste therapeutische ondersteuning op fysiek vlak van onze bewoners. Een psycholoog zorgt voor psychologische en emotionele ondersteuning terwijl de sociale dienst helpt bij administratieve en financiële vraagstukken.
Wij staan open voor en werken nauw samen met thuisverpleging, kiné, logo en andere zorgprofessionals.
Het vast verblijf is toegankelijk via PersoonsVolgende Financiering (PVF). Als de gebruiker zijn voucher bij ons inzet, krijgt hij een vast pakket aan zorg –en dienstverlening. Dit wordt helemaal op maat gemaakt door middel van een individueel woon- en leefplan, dat samen met de gebruiker en/of zijn vertrouwenspersoon wordt opgemaakt.

Voor meer informatie rond het vast verblijf, staat onze sociale dienst van De Vrije Vlinder Brasschaat of Berchem steeds ter beschikking.


Kort verblijf

Zowel in Brasschaat als Berchem, bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van kort verblijf. Het kort verblijf is er om thuiswonende gebruikers een tijdelijke opvang te bieden. Verblijf is mogelijk voor korte, vooraf bepaalde periodes, het hele jaar door. Ook in weekends, feestdagen en vakantieperiodes!

Zo wordt de draagkracht van de thuiszorgers ondersteund en kan er tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een stand van zaken op te maken van de situatie van de gebruiker en eventuele behandelingsplannen te evalueren en bij te sturen. De socio-psychologische dienstverlening kan in die periode de gebruiker en de thuisomgeving bijstaan bij het actualiseren van administratieve dossiers en psychologische en/of emotionele ondersteuning bieden. In Brasschaat zijn er twee kamers voorzien, in Berchem is er één kamer voorzien. Het kort verblijf is toegankelijk via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of via PersoonsVolgende Financiering (PVF).

De inzet van het volledige pakket aan RTH punten is goed voor 61 nachten kort verblijf. Kort verblijf via PVF is afhankelijk van het beschikbare budget(categorie). Voor meer informatie of reservaties staat onze sociale dienst van De Vrije Vlinder Brasschaat of Berchem steeds ter beschikking.

Bekijk ons zorg aanbod

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design